سفارش تبلیغ
صبا

تاریخچه بلبرینگ

از زمانی که انسان ها متوجه شدند که گردش اجسام از ساییده شدن آن ها راحت تر است ایده اختراع بلبرینگایجاد شد. بنابراین می دانیم که اگر دو جسم بر روی هم بلغزند از اینکه بر روی یکدیگر ساییده شوند راحت تر می باشد. بلبرینگ انواع مختلفی دارد و در طرح و اندازه های مختلفی ساخته شده است ولی در هر حال همه بلبرینگها دارای انواع مختلفی می باشد که عبارت است از رینگ خارجی بلبرینگ، رینگ داخلی بلبرینگ، ساچمه های بلبرینگ و قفسه ساچمه که در این بین ساچمه ها و کنس های بلبرینگ از فولاد پر کربن تشکیل و سپس نیز آبکاری می شوند. همچنین در نظر داشته باشید که همه انواع بلبرینگبه فشارهای مختلفی را تحمل می کنند که بر حسب نیاز متفاوت هستند و به چهار دسته بلبرینگ های بسیار سبک و بلبرینگ سبک و بلبرینگ های متوسط و بلبرینگ های سنگین تقسیم می شوند.